• PON - PT: 8.00-16.00
 • Buforowa 115, Wrocław
 • 57 57 57 990

Regulamin

 1. Najemcami mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.
 2. Wymagania odnośnie kierowców pojazdów:
  – ukończone 21 lat i prawo jazdy od co najmniej roku
  – posiadanie i przedstawienie ważnego na terenie Polski prawa jazdy uprawniającego do poruszania się wynajmowanym samochodem oraz dokumentu tożsamości (w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – paszportu)
 3. Przedstawienie przez Najemcę:
  a) w przypadku osób fizycznych: dokumentu tożsamości, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego także karty kredytowej ważnej minimum miesiąc od daty zakończenia najmu
  b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dokumentu tożsamości oraz wpisu do CEIDG
  c) w przypadku osób prawnych: aktualny wpis do KRS oraz przez reprezentanta dokumentów jak w punkcie
 4. Potwierdzenie przez Wynajmującego zlecenia najmu dokonanego przez Najemcę.
 5. Zawarcie przez Najemcę oraz Wynajmującego umowy najmu w formie pisemnej, zaakceptowanie przez Najemcę regulaminu wypożyczalni oraz podpisanie protokołu przekazania pojazdu.
 6. Uiszczenie przez Najemcę kaucji oraz zapłaty za wynajem pojazdu, w formie akceptowanej przez wynajmującego.
preloader
Wybranego samochodu nie ma w podanym biurze. Prosimy o wybranie innego samochodu!